Stage / Internship

Customer Success

English below

Ben je op zoek naar een uitdagende stage waar je ook daadwerkelijk wat leert? Dan zit je hier goed!

Bij Crowded bouwen we online community platformen voor enterprises, SMB's en gemeenten. Samen met onze customer success manager zorg je ervoor dat alle nieuwe communities worden uitgedacht, de strategie wordt bepaald, community wordt gedesigned, opgezet en (op tijd) opgeleverd worden aan onze klanten.

Apply for this internship

Send us a message if you want to join Crowded in this role

We're curious about why you want to join, your LinkedIn and something you did that made you proud.

Get in touch


Wat ga je doen?

Je bent betrokken in de onboarding van nieuwe klanten, van begin tot einde. Je zal deelnemen aan belletjes en meetings om zo onze klanten te begrijpen en hen te adviseren

over hun community strategie, om deze vervolgens om te zetten in een online platform.

Nadat we de community strategie hebben bepaald, ga je van start met het bouwen van het platform met onze in-house software (lees er meer over op crowded.co). Dit betekend samenwerken met onze designer en developer voor de op maat gemaakte homepages, de verschillende modules & het basis platform zelf opzetten, en de duizend andere dingen die de kop opsteken als je bezig met het bouwen van het platform.

Ondertussen sta je in direct contact met de klanten om er zeker van te zijn dat je alle informatie op tijd hebt, zodat jij het perfecte community platform voor hen kan opzetten.

Elke community is een product op zichzelf, met zijn eigen strategie, branding en focus. Je zal betrokken zijn bij het opzetten van meerdere communities per maand, waardoor je snel veel zal leren. Natuurlijk zal onze Customer Success Manager je begeleiden en er altijd zijn om je te helpen en vragen te beantwoorden waar nodig.

Wat ga je leren?

 • Hoe je communiceert met nationale klanten zoals ING, ABN AMRO, Gemeenten en internationale klanten uit de EU & VS.
 • Hoe je werkt met interne en externe stakeholders om zo een strategie te bepalen die iedereen achter je schaart.
 • Hoe je samenwerkt met designers en developers om jouw ideeën en die van de klant tot leven te brengen.
 • Hoe je projecten goed managet zodat je hoogstaande producten (op tijd) oplevert.
 • Hoe je een community platform opzet en hoe je een community op een duurzame manier laat groeien.

Meer over jou

 • Je volgt op dit moment een bachelor of master opleiding aan een Nederlandse universiteit of HBO
 • Je bent gepassioneerd over het maken van geweldige producten en het leveren van goede service
 • Je voelt je voldaan als een nieuwe community op tijd is opgeleverd en de klant je complimenteert op je werk
 • Je spreekt goed Engels (veel van je collega's en klanten zijn internationaal)
 • Je bent leergierig en wilt jezelf graag verbeteren op professioneel vlak
 • Je hebt een startup mentaliteit en kan hard werken wanneer nodig

Je krijgt bonus punten wanneer

 • Je al eerder stage hebt gelopen in een professionele werkomgeving
 • Je ondernemend bent en een product hebt gebouwd of een (side) project/bedrijf bent begonnen
 • Je de Nederlandse taal goed beheerst

Voordelen van deze stage

 • 80/20 policy: naast je gebruikelijke taken krijg je 20% van je beschikbare tijd de vrijheid om aan eigen projecten te werken waarvan jij denkt dat ze Crowded verder helpen
 • Gezonde en uitgebreide lunches
 • Kantoor in hartje Amsterdam op de Herengracht
 • Boottripjes op de grachten
 • Geregeld uit eten met het team en andere events
 • Goede stagevergoeding (€400)

Verdere informatie

 • 5 tot 6 maanden stage periode
 • 4 tot 5 dagen per week

Maar hoe is het om bij Crowded te werken?

Wij zijn geïnspireerd door bedrijven zoals Basecamp. Wij geloven dat je niet alleen moet toewerken naar een mooie toekomst, maar dat je ook nu al een fijne werkomgeving wilt hebben die je voldaan naar huis laat gaan. Daarom kiezen wij ervoor om te werken in een relaxte omgeving, waarbij we zelf kunnen kiezen op welke tijd & plaats en in ons eigen ritme. We hebben daarom ook geen investeerders, vermijden extreme deadlines en letten we op elkaar.

Wij, Crowded als bedrijf en als team, zijn jong. Crowded opbouwen is voor ons de manier om veel nieuwe dingen te leren en onszelf te verbeteren op persoonlijk en professioneel vlak. Tegenwoordig zit er maar een dunne lijn tussen werk en plezier, dus wij willen dat werk een plek is waar je veel waarde uithaalt en elke dag met plezier heen gaat.

Een greep uit onze klanten

ING, ABN AMRO, Moneyou, Gemeente Amsterdam, Gemeente The Hague, Gemeente Arnhem, Smart Regio Basel, TU/e, Fontys, SintLucas, Alliander, Neptune Software, en Capgemini.


Apply for this internship

Send us a message if you want to join Crowded in this role

We're curious about why you want to join, your LinkedIn and something you did that made you proud.

Get in touch

English


Hey there! 👋

Are you looking for a challenging internship where you actually learn something? Then you've come to the right place!

At Crowded, we build online community platforms for large enterprises, municipalities, and SMB's. Together with our Customer Success Manager, you will make sure that new communities are thought out, the strategy has been decided on, the community platform is designed, set up and delivered to our clients (on time).

Meet the job

We want you to get involved in the whole process of onboarding new customers, from start to finish. You will join calls and meetings to understand the needs of our clients and advise them on their community strategy and help them translate this into an online platform.

After we have set the strategy, you will start building the actual platform with our in-house software (read more on crowded.co). This includes working closely with our designer and developer on custom homepages, setting up different modules & the basic platform yourself, and a thousand other things that pop up while building the platform.

In the meantime, you will be in contact with the clients to make sure you have all the information you need to create a thriving community platform.

Every community is a product in itself, with its own strategy, branding, and focus. You'll be involved in setting up multiple communities per month, so make sure you are ready. But don't worry, our Customer Success Manager will always be on hand to help you out and answer any questions you may have.

What you will learn

 • How do you communicate with Dutch customers like ING, ABN AMRO, municipalities and international customers from the EU & US?
 • How do you work together with internal and external stakeholders to decide on a strategy that is approved by all of them?
 • How do you collaborate with designers and developers to make your ideas and those from the customer a reality?
 • How do you manage a project in such a way that the products you deliver are from high quality and delivered on time?
 • How do you set up a community platform and how do you sustainably grow a community?

How about you

 • You are currently enrolled in a bachelor's or master's degree at a Dutch University or University of Applied Sciences (HBO)
 • You are passionate about creating great products, and delivering excellent service
 • You feel fulfilled when a new community is set up on time and the client compliments you on your work
 • You are fluent in English (since our office and clients are internationally oriented)
 • You are eager to learn and looking forward to improving yourself professionally
 • You have a startup mentality and are willing to hustle when necessary

You get bonus points if

 • You have already completed one internship in a professional environment
 • You are entrepreneurial and have built a product yourself or started a side project/company
 • You are fluent in Dutch

Just a few of our perks

 • 80/20 policy: besides what's expected from you, you have the freedom to spend 20% of your time on a creative side project that you think will benefit Crowded
 • Healthy lunches 🥑
 • Office in the heart of Amsterdam on the Herengracht
 • Regular boat trips on the canals 🛥
 • Occasional team dinners and social events
 • Competitive internship allowance (€400)

The nitty-gritty

 • 5 or 6 month internship
 • 4-5 days a week

And finally, what's it like to work at Crowded?

Companies like Basecamp inspire us. We believe you shouldn't just "be in it for the long run", but instead have a pleasant and fulfilling life in the present. That's why we prefer working in a relaxed environment on our own time, rhythm, place, and pace. We have no investors, try to avoid insane deadlines and care about each other.

We're all young too. Building Crowded is our bet on learning a lot of new things and developing ourselves both professionally and personally. Nowadays, the border between work and leisure is vague, so work better be something that brings a lot of value to you as an individual.

A couple of our clients

ING, ABN AMRO, Moneyou, City of Amsterdam, City of The Hague, City of Arnhem, Smart Regio Basel, TU/e, Fontys, SintLucas, Alliander, Neptune Software, and Capgemini.

Apply for this internship

Send us a message if you want to join Crowded in this role

We're curious about why you want to join, your LinkedIn and something you did that made you proud.

Get in touch